ZdjęcieZakończyło się zadanie realizowane wspólnie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich i Gminę Krasocin jakim była budowa chodnika w msc. Mieczyn wzdłuż drogi wojewódzkiej 786. Całkowity koszt zadania wyniósł 156 000zł. Środki na realizację zadania pochodziły po 50% z budżetów Województwa Świętokrzyskiego i Gminy Krasocin w wysokości 78 000 zł na samorząd.