nowy samochód OSP ChotówW dniu 6 stycznia odbyło się oficjalne przekazanie nowego samochodu pożarniczego na potrzeby Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotowie. Ceremonia rozpoczęła się od Mszy Świętej odprawioną w kościele parafialnym w Olesznie przez Księdza Kanonika Jacka Szymańskiego proboszcza oleszyńskiej parafii. Dalsza część uroczystości miała miejsce przy strażnicy OSP w Chotowie gdzie po nastąpiło poświęcenie pojazdu a następnie wręczenie medali i odznaczeń dla druhów OSP Chotów. W uroczystości wzięły udział Poczty Sztandarowe Jednostek OSP z Gminy Krasocin, Orkiestra Dęta OSP Oleszno, władze Powiatu Włoszczowskiego i Gminy Krasocin.

Całkowity koszt zakupu wyniósł 263 000zł w tym; 200 000zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wsparcie przeznaczone dla gmin, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe gospodarstwa rolne. 63 000zł środków własnych Gminy Krasocin, w tym ponad 19 600zł z funduszu sołeckiego Chotowa.