Podatek akcyzowyZwrot podatku akcyzowego w I półroczu 2024 roku. UWAGA. Obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (będzie udostępniony na stronie po ukazaniu się Rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Wszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Krasocin, przypominamy o możliwości odzyskania części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać część zwrotu podatku w pierwszym terminie 2024 roku należy złożyć wniosek wraz z dołączonymi fakturami VAT lub ich kopiami wystawionymi w okresie od 1 sierpnia 2023r. do 31 stycznia 2024r. w nieprzekraczalnym terminie  1 luty  – 29 luty 2024r. w pok. Nr 7 – KASA w Urzędzie Gminy Krasocin w godzinach pracy Urzędu.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego w I półroczu 2024 roku wynosi 1,46 zł za 1 litr oleju napędowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi:

160,60 zł * ilość ha użytków rolnych (110 litrów/1 ha użytków rolnych x 1,46zł/za 1 litr)

oraz

58,40 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła ( 40 litrów/1iczba DJP zwierząt x 1,46zł/za 1 litr)
5,84 x średnia liczba dużych jednostek przeliczeniowych świń ( 4 litry/1iczba DJP zwierząt x 1,46zł/za 1 litr)
58,40 x średnia liczba dużych jednostek przeliczeniowych owiec ( 40 litrów/1iczba DJP zwierząt x 1,46zł/za 1 litr)
58,40 x średnia liczba dużych jednostek przeliczeniowych kóz ( 40 litrów/1iczba DJP zwierząt x 1,46zł/za 1 litr)
58,40 x średnia liczba dużych jednostek przeliczeniowych koni ( 40 litrów/1iczba DJP zwierząt x 1,46zł/za 1 litr)

Ważna informacja dla posiadaczy bydła, świń, owiec, kóz i koni

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) informuje, że na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2022, poz. 846 z późn. zm.) posiadacz zwierząt może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR z wnioskiem o wydanie informacji o liczbie DJP ww. zwierząt na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W celu uzyskania ww. danych (informacji o liczbie DJP) należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla siedziby stada wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP posiadanych zwierząt w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2024 r. po otrzymaniu środków finansowych na ten cel ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krasocin pok. Nr 7 - Kasa lub pod nr telefonu 41 39-170-33 wew. 5

 

Wzor_wniosku_o_zwrot_podatku_akcyzowego_zawartego_w_cenie_oleju_napedowego_wykorzystywanego_do_produkcji_rolnej.pdf

Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_w_rolnictwie_lub_rybolowstwie_inna_niz_pomoc_de_minimis_w_rolnictwie_lub_rybolowstwie.rtf

klauzula-informacyjna-zwrot-podatku-akcyzowego.docx

Oświadczenia o pomocy de minimis, o prowadzeniu działalności rolniczej oraz o gruntach rolnych.doc

Oświadczenie o gruntach dzierżawionych.docx