herb Gminy KrasocinInformujemy, że do dnia 30 kwietnia 2024 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – DODATEK OSŁONOWY
Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody za 2022 r. nie przekraczają :

2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym
1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz.775 ze zm.).
Wysokość dodatku osłonowego w 2024 roku wynosi:
228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 – 3 osób,
486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 – 5 osób,
657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest ko-cioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynosi :
286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego według nowego wzoru należy składać w siedzibie Ośrodka. Wypłata dodatków osłonowych zostanie zrealizowana jednorazowo, w terminie do 30 czerwca 2024 roku.
Więcej informacji : https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy
tel. GOPS -3917 316 w. 16 i 17