Plakat

Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie, Urząd Gminy w Krasocinie oraz Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa Raka w Krasocinie zapraszają dzieci z kl. I- III oraz IV-VI z terenu Gminy Krasocin do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Bezpieczne Ferie 2024".

Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do propagowania bezpiecznych zachowań podczas ferii, rozwijanie zainteresowań plastycznych, promocja roli dzielnicowego, kształtowanie pozytywnych wzorów i postaw w zakresie unikania zagrożeń.

Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Na konkurs należy przygotować pracę plastyczną ilustrującą zasady bezpieczeństwa podczas ferii. Temat prac to Bezpieczne ferie. Praca powinna być wykonana samodzielnie, na kartce w formacie A4 ( kartka powinna być biała/czarna, nie pognieciona oraz czysta - bez linii, kratek, itp.), technika wykonania prac dowolna spośród przedstawionych: farby plakatowe, rysunek kredką, wyklejanka, bibuła. Praca powinna być podpisana na odwrocie (imię nazwisko dziecka, klasa, szkoła, nr telefonu do rodzica).

Obowiązkowo należy wypełnić kartę zgłoszenia i wraz z pracą dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej im. F. Raka w Krasocinie do 28 lutego b. r.

Regulamin konkursu poniżej.

REGULAMIN KONKURSU 

KARTA ZGŁOSZENIA