ZDJĘCIEW dniu 26 lutego w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Olesznie odprawione zostało nabożeństwo żałobne w intencji  Śp. Antoniego Dreja Radnego Gminy Krasocin w latach 2010-2024 wieloletniego Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Olesznie. Mszę św.  koncelebrowało trzech księży. Homilię wygłosił proboszcz, ksiądz kanonik Jacek Szymański wspominając między innymi wiele zasług zmarłego dla oleszyńskiej parafii.

Słowa pożegnania w imieniu samorządowców i pracowników Urzędu Gminy Krasocin przekazał również wójt Gminy Krasocin Ireneusz Gliściński mówiąc;

„W poniedziałkowy poranek 19 lutego dotarła do nas smutna , przygnębiająca wiadomość, o odejściu z tego świata Antoniego Dreja. Człowieka o wielkim sercu, obdarzonego przez Boga charyzmą, którą inspirował innych ludzi. Prawdziwy społecznik działający na rzecz mieszkańców ukochanego Oleszna,  Oleszyńskiej Parafii i Gminy Krasocin. Radny Gminy Krasocin w latach 2010-2024. Długoletni Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Olesznie. Panie Antoni będzie nam brakowało Twojej roztropności, Twojego ciepła, Twojej troski o drugiego człowieka.  Poczet sztandarowy, ze Sztandarem Gminy Krasocin,  którego byłeś fundatorem o czym na zawsze zaświadcza pamiątkowa siódma pinezka na drzewcu Sztandaru towarzyszy Tobie dziś ostatni raz. Ks. Bp. Jan Chrapek powiedział kiedyś „Idź przez życie tak, aby ślady Twoich stóp przetrwały Cię” Możesz być pewny - ta maksyma jest odzwierciedleniem całego Twojego życia. Wyznawałeś zasadę zawartą w Ewangelii Św. Mateusza .. Niech nie wie lewa Twoja ręka, co czyni prawa….. bardzo często stosując ją w życiu wobec bliźniego – dziękuję za to. Wspierałeś również  ofiarami wiele wspólnot parafialnych. Niech wieczny dźwięk wydobywający się na chwałę Boga podczas liturgii odprawianych mszy świętych w tej oleszyńskiej świątyni, dźwięk wydobywający się z potrójnego liturgicznego gongu ufundowanego przez Ciebie na zawsze pozwoli zachować Ciebie w naszych sercach i w naszej pamięci.

Spoczywaj w pokoju  

Oprawę mszy świętej pogrzebowej zapewniła Orkiestra Dęta z Ochotniczej Straży Pożarnej w Olesznie oraz miejscowy zespół Melodia. W ostatniej drodze towarzyszyło Śp. Antoniemu Drejowi kilkaset osób.