PlakatMiło nam poinformować, że w Zespole Placówek Oświatowych w Olesznie w dwóch oddziałach zerowych 0A "Misie" i 0B "Tygryski" realizowany jest projekt "Matematyczne potyczki" dofinansowany przez Fundację mBanku w ramach programu grantowego "Rosnę z matematyką". Główne cele projektu to: rozwijanie kompetencji matematycznych wśród dzieci z dwóch oddziałów zerowych i promowanie dobrych praktyk w tym zakresie; popularyzacja metod nauczania matematyki, opartych na bezpośrednim zaangażowaniu dzieci; włączenie rodziców i innych osób z najbliższego otoczenia dzieci w rozwijanie ich kompetencji matematycznych.

W ramach projektu dzieci z dwóch oddziałów zerowych uczęszczają raz w tygodniu na dodatkowe zajęcia z edukacji matematycznej, w grupie OA "Misie" z p. Magdaleną Kawką, w grupie OB "Tygryski" z p. Małgorzatą Spurek. Ponadto zostały zakupione pomoce dydaktyczne i materiały papiernicze, zaplanowany jest konkurs dla dzieci oraz warsztaty dla rodziców. Projekt jest realizowany od 12.02.2024 r. do 12.05.2024 r. Koordynatorem projektu jest p. Aldona Kowalczyk.