ZdjęcieDnia 27 kwietnia 2024 r. na terenie naszej gminy odbyła się akcja „Sprzątanie Świata”. Strażacy wszystkich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz poszczególne Koła Gospodyń Wiejskich czynnie zaangażowali się w działalność na rzecz czystości naszej gminy. W akcję oprócz strażaków włączyli się mieszkańcy – dzieci, młodzież i osoby starsze.  Sprzątano przydrożne rowy i tereny położone z dala od domów, tj. lasy, pola. Działania przyniosły ogromne rezultaty, zebrano ponad 100 worków śmieci. Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w działanie na rzecz naszej Matki Ziemi.