HerbZgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 maja 2022 r. (BiZK.I.642.10.2022) Szef Obrony Cywilnej Powiat Gminy – Wójt Gminy zawiadamia, że w dniach 9-13 maja 2022 r., w ramach ćwiczenia RENEGADE/SAREX-22, organizowanego przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, na terenie Gminy Krasocin zostanie przeprowadzony trening uruchamiania syren alarmowych.