HerbZgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Wójt Gminy Krasocin co roku do końca maja przedstawia raport o stanie gminy za rok poprzedzający. Raporty można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krasocin.