Droga GminnaZakończono zadanie związane z przebudową dróg gminnych polegających na wykonaniu nowych nakładek asfaltowych. W ramach w/w zadania wykonano nowe nawierzchnie asfaltowe na poszczególnych odcinkach:


- Droga w miejscowości Mieczyn długości 306,00 m, szerokość 2,50 m – wartość 102 109,90 zł;
- Droga Ludynia długość 166,00 m, szerokość 3,00 m – wartość 68 956,04 zł;
- Droga Niwiska Gruszczyńskie długość 1 248,00 m, szerokość od 4,00 m do 3,40 m – wartość 406 785,36 zł;
- Droga Kozia Wieś długość 60,00 m, szerokość od 4,00 m do 3,00 m – wartość 26 704,53 zł.
- Droga Żeleźnica długość 110,00 m , szerokość 4,00 m – wartość 59 244,18 zł.
Łączna długość wykonanych odcinków wyniosła 1890 m za kwotę 663 789zł a wykonawcą była Firma PRD Adrian Cieśla Starachowice.