ZdjęcieZ okazji Dnia Sołtysa składam wszystkim sołtysom z terenu Gminy Krasocin wyrazy podziękowania za wkład pracy, zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz wspólnoty lokalnej. Życzę dużo zdrowia, pozytywnego nastroju, optymizmu, pogody ducha, radości, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji z wykonywanej funkcji oraz realizacji pomysłów w działalności sołeckiej.

 

Wójt Gminy Krasocin
Ireneusz Gliściński