Samochód elektryczny ładowany ze źródeł energii odnawialnejWójt Gminy Krasocin ogłasza konkurs plastyczny dla wszystkich uczniów z klas od I do IV szkół podstawowych z terenu Gminy Krasocin, pod hasłem: „W gminie Krasocin oddychamy czystym powietrzem”

Dzieci sadzące drzewaSzkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach podjęła kolejne działanie w celu łagodzenia zmian klimatycznych. Tym razem uczniowie klasy 7 wraz z p. Marceliną Majecką włączyli się w akcję pt. „Sadzimy tlen” organizowaną przez Fundację Ekologiczną Zielona Ręka. Drzewka pozyskaliśmy od nadleśnictwa Włoszczowa. Następnie wybraliśmy dogodne miejsce za szkołą i w kwietniu 2022 roku posadziliśmy drzewa.

Logo konkursu Super ZbieraczWójt Gminy Krasocin ogłasza konkurs pn. „Super Zbieracz”, dla wszystkich dzieci ze żłobka, przedszkoli oraz szkół z terenu Gminy Krasocin na zbiórkę puszek (aluminiowych i metalowych), w dniach 01.06.2022r. do 16.09.2022r.

Zgłaszanie reklamacji:

 

Informujemy, że zgonie z uchwałą Nr XVIII/174/16 Rady Gminy Krasocin, z dnia 21 czerwca 2016 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu   i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów,

w przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez Przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, właściciel nieruchomości przesyła reklamację o danej sytuacji w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznej na adres Urząd Gminy Krasocin ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin, tel. 41 388 29 24 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Reklamacja powinna zawierać, co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres do korespondencji, telefon kontaktowy oraz określenie przypadków i terminu  niewłaściwego świadczenia usługi.

Jeżeli w reklamacji nie wskazano adresu wnoszącego, a rozpatrujący reklamację nie ma możliwości ustalenia adresu reklamującego na podstawie posiadanych danych, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

Wszystkie reklamacje wnoszone w sposób określony w pkt 1 rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni. W przypadku reklamacji szczególnie skomplikowanej, wymagającej dodatkowego wyjaśnienia, wnoszący reklamację zostanie poinformowany o nowym terminie załatwienia sprawy.

 Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie przekazana w takiej formie w jakiej została złożona reklamacja chyba, że składający reklamację określi inny sposób, w jakim ma być udzielona odpowiedź, spośród określonych w pkt 1.

Nieodebranie odpadów komunalnych w danym dniu oraz brak zgłoszenia tego faktu nie zwalnia Właściciela z obowiązku ponoszenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych.