OGŁOSZENIEW załączeniu materiały informacyjne, dotyczące ofert przyjęcia uchodźców do Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz Austrii, celem dystrybucji wśród obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Krasocin. W przypadku chęci skorzystania z przedmiotowych ofert, proszę o przekazanie informacji zwrotnej, poprzez wypełnienie załączonej tabeli. Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego o pierwszeństwie decyduje kolejność zgłoszenia.