PlakatDyrekcja Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach zaprasza do udziału w „Konkursie z jajem”. Zapraszamy do udziału dzieci ze szkół podstawowych a także ośrodków kultury i placówek wychowania pozaszkolnego.

ZdjęcieW dniach 11-15.12.2023 r. w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie odbył się kiermasz świąteczny. Przez cały tydzień można było zakupić stroiki oraz ozdoby bożonarodzeniowe wykonane przez dzieci, rodziców, pracowników i nauczycieli przedszkola. Podczas kiermaszu zebrano kwotę w wysokości 2703,80 zł. Za większość pozyskanych funduszy zakupiono zabawki do poszczególnych grup i oddziałów przedszkolnych.

Zdjęcie8 lutego 2024 r. w Samorządowym Przedszkolu w Olesznie odbył się bal karnawałowy. Tego dnia  już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postaci. Przedszkolaki przebrane były za bohaterów z różnych bajek, filmów oraz za służby mundurowe. W salach przedszkolnych można było spotkać między innymi: wróżki, królewny, rycerzy, piratów, policjantów, nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich  postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno.

InformacjaInformujemy, że od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji do powierzchni upraw rolnych, na których ww. niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu.

logoAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia pomoc finansową dla producentów rolnych produkujących kukurydzę. Nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej będzie realizowany w terminie do dnia 29 lutego 2024r. Stawka dla gospodarstw położonych na terenie województwa świętokrzyskiego wynosi 700 zł na ha powierzchni upraw kukurydzy, z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę.