Miejsce Pamięci Narodowej - OlesznoRodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): Kwatera Żołnierska.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Oleszno , gmina Krasocin, powiat włoszczowski, cmentarz parafialny w Olesznie, Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia
NMP w Olesznie.

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.):

Ś. P.
N. N. POR. WOJSKA POLSKIEGO POLEGŁ W 1939 R. NA ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ W OBRONIE OJCZYZNY.

Ś. P.
plut.”URBAN” lat 19 Poległ 30.X.1944r. pod Chotowem.

Ś. P.
EDMUND WALOCHA kpr.”TADEK” lat 19 Poległ 30.X.1944r. pod Chotowem.

Ś. P.
Kazimierz Piech PPOR. AK PS.”POŚWIT” LAT 26 POLEGŁ 26.VII.1944 POD OLESZNEM.

Ś.P.
MIECZYSŁAW BADERSKI „SOBIESKI” lat 18 Poległ 29.X.1944r. pod Lipnem

Ś. P.
STANISŁAW GAJEK „WICHER” Lat 19 Poległ 30.X.1944r. pod Chotowem.

Ś. P.
STANISŁAW ALKIEWICZ „KNIAŹ” Lat 20 Poległ 30.X.1944r. pod Chotowem.

Ś. P.
MARIAN ŁYŻWA wachmistrz „ŻBIK” lat 29 Poległ 30.X.1944r. pod Chotowem.

Ś. P.
JÓZEF KORUS PCHOR. „SOKÓL” ŻOŁNIERZ AK BAT. „NURTA” ODZN KRZYŻEM ARMII KRAJOWEJ MEDALEM WOJSKA ZM. 27.X.1948R. W WYNIKU REPRESJI UB.

Ś. P.
TADEUSZ ŁYŻWA „RYŚ” Lat 23 Poległ 30.X.1944r. pod Chotowem.

Ś. P.
CZESŁAW KOWALCZYK PS. „SROKA" LAT 19 POLEGŁ 26.VII.1944 POD OLESZNEM.

Ś. P.
STEFAN KOWALCZYK PS. „WĘGROWIEC” LAT 26 POLEGŁ 26.VII.1944 POD OLESZNEM.

Ś. P.
TADEUSZ WŁODARSKI PS. „BORSUK” LAT 19 POLEGŁ 26.VII.1944 POD OLESZNEM

Ś. P.
TADEUSZ SZLIFIERSKI „WĘGORZ” lat 18 Poległ 30.X.1944r. pod Chotowem.

Ś. P.
WACŁAW PAJĄK PS. „OWIES” LAT 21 POLEGŁ 26.VII.1944 POD OLESZNEM.