akcja sprzątania świataW sobotę 13 maja 2023r. strażacy Ochotniczej Straży pożarnej w Olesznie oraz członkowie KGW ,, Olesznianki” oraz Stowarzyszenia ,,MorsoManiacy” wzięli udział w corocznej akcji ,,Sprzątanie świata” zorganizowanej przez Gminę Krasocin. Uczestnicy akcji zbierali śmieci w ustalonych wcześniej rejonach w okolicach Oleszna, tj. z pobliskich lasów i z przydrożnych rowów. Działania przyniosły ogromne rezultaty zebrano ponad 60 worków śmieci.
Na zakończenie dla wszystkich zaangażowanych na placu strażackim czekała niespodzianka w postaci grilla jako podziękowanie za poświęcony czas i energię włożoną w oczyszczenie naszej okolicy. Dziękujemy wszystkim ochotnikom za pomoc i mile spędzony czas.

sprzątanie Gminy KrasocinJej celem jest promowanie nieśmiecenia oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. W dniu 5-6 i 13 maja 2023 roku jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Krasocin uczestniczyły w akcji „Sprzątanie świata - 2023 ”. Strażacy zbierali śmieci w okolicy swoich miejscowości – głównie z rowów przydrożnych i terenów leśnych, w wyznaczonych wcześniej rejonach. W akcji udział brali również podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej „Caritas” z Ostrowa.

ZdjęciePrzedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej pn. „Segregacja śmieci w oczach dzieci” wraz z hasłem zachęcającym do segregacji odpadów i dbania o środowisko. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Krasocin.

Przydomowe oczyszczalnie ściekówW dniu 9 sierpnia 2022 roku weszły wżycie kluczowe zmiany  w  ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), które wprowadzają nowe obowiązki dla gmin tj:

Święto ZiemiZiemia to jedyne miejsce do życia, jakie nam jest dane, dlatego my jako mieszkańcy musimy zadbać o to by była domem dla przyszłych pokoleń.
W dniu 05.05.2023 roku OSP Występy wzięło czynny udział w sprzątaniu swojej okolicy na wyznaczonych odcinkach przy drodze powiatowej.
Udział w sprzątaniu wzięły Druhny i Druhowie Osp Występy oraz najmłodsi. Byli to: Dariusz Frączek, Mariola Frączek, Nina Kochańska, Emilia Goszczyńska ,Ryszard Goszczyński, Krzysztof Jambor, Jan Malik, Rafał Bała, Aleks Frączek, Ksawery Frączek, Maksymilian Frączek.
Sprzątanie świata to wspólna lekcja poszanowania środowiska.