Zakończył się montaż piłkochwytów i bramek do gry w piłkę na terenie rekreacyjnym w Karolinowie. Wykonawcą była firma Erkazet s.c. z Chęcin, która wykonała prace za kwotę 13 350,83zł. Ściana piłkochwytu ma długość 34 metrów. Boisko jest jednym z elementów zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Karolinowie. Obecne prace finansowane są ze sportu pozaszkolnego. Wcześniejsze roboty i zakupy realizowane były w ramach funduszu sołeckiego.