Herb Gminy KrasocinW nawiązaniu do Postanowienia Nr 195/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 25 kwietnia 2024 r. (pismo znak DKC.0012.1.2024) w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Krasocin informuję, że I sesja Rady Gminy Krasocin kadencji 2024-2029 odbędzie się dnia 6 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

Porządek I sesji Rady Gminy Krasocin:
1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Krasocinie nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Krasocinie nowo wybranemu Wójtowi Gminy Krasocin zaświadczenia o wyborze.
4. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy Krasocin.
5. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Krasocin.
8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Krasocin prowadzenia obrad.
9. Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Gminy Krasocin.
10. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Krasocin.
11. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Krasocin.


Wójt Gminy Krasocin
Ireneusz Gliściński