HerbNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz §26 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz.  663, z 2023 r. poz. 4974 oraz z 2024 r. poz. 1646) zwołuję III. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 27 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

Rada Gminy Krasocin6 maja 2024r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Krasocin odbyła się pierwsza uroczysta Sesja Rady Gminy Krasocin rozpoczynająca nową kadencję 2024-2029. Sesja została otwarta przez Radnego Seniora – Panią Małgorzatę Łata. Następnie Pan Ireneusz Gliściński - Wójt Gminy Krasocin złożył Panu Bogdanowi Bukowskiemu – wieloletniemu Radnemu Rady Gminy Krasocin, Przewodniczącemu Rady Gminy poprzedniej kadencji,  specjalne podziękowania za długoletnią służbę lokalnej społeczności. 

HerbNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz §26 ust. 1 pkt 2 uchwały nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz.  663, z 2023 r. poz. 4974 oraz z 2024 r. poz. 1646), na wniosek Wójta Gminy Krasocin, zwołuję nadzwyczajną II. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 13 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.