HerbNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz §26 ust. 1 pkt 2 uchwały nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz.  663) zwołuję nadzwyczajną LXII. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 1 sierpnia 2023 r. (wtorek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

ZdjęcieW dniu 19 czerwca 2023 r. na sali gimnastycznej w Zespole Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy Krasocin, w której wzięli udział zaproszeni goście: Świętokrzyski Kurator Oświaty Pan Kazimierz Mądzik, Wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach Pan Sławomir Krzysztofik oraz Wicestarosta Powiatu Włoszczowskiego Pan Łukasz Karpiński.

ZdjęcieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz §26 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz.  663) zwołuję LXI. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 19 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 na sali gimnastycznej w Zespole Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie, ul. Floriańska 1.