HerbNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz §26 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz.  663) zwołuję LVIII. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 27 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

HerbNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz §26 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz.  663) zwołuję LVII. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 28 lutego 2023 r. (wtorek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

ZdjęcieW dniu 23 stycznia odbyła się Uroczysta Sesja Rady Gminy Krasocin podczas której Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz przekazał na ręce rodziny porucznika Bronisława Ziętala Krzyż Orderu Krzyża Niepodległości pośmiertnie nadany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.